1397/03/28
اخبار و مقالات
مدیریت رخداد در شش مرحله- مرحله آمادگی: قسمت پنجم
گام 8: توجه ویژه ای به ارتباط با مدیران سیستم­ها داشته باشید مدیران سیستم­ها افرادی هستند كه اغلب، در مورد امنیت كاربردی برای گروهی از سیستم­ها مسئول هستند. نبض سیستم­های كا...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
مدیریت رخداد در شش مرحله- مرحله آمادگی: قسمت چهارم
گام 5: امكانات گزارش دهی ساده فراهم كنید زمانی كه كاربران نمی­دانند در صورت مشاهده یك رخداد امنیتی با چه كسی تماس گرفته یا چه بگویند، گزارش اطلاعات در مورد رخدادهای احتمالی ...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
مدیریت رخداد در شش مرحله- مرحله آمادگی: قسمت سوم
گام 4: یك طرح ارتباطی اورژانس ایجاد كنید نگهداری ارتباطات و آگاه نگاه داشتن افراد مرتبط، كارهای بسیار مهمی هستند كه پیش از این به خوبی توضیح داده شده اند. اما در هنگام مواجه...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
مدیریت رخداد در شش مرحله- مرحله آمادگی: قسمت دوم
گام 2: پشتیبانی مدیریت را برای مدیریت رخداد جلب كنید توجه داشته باشید كه تا زمانی كه پشتیبانی مدیریت سازمان را به همراه نداشته باشید، به دست آوردن زمان، پول و پشتیبانی سیاسی...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
مدیریت رخداد در شش مرحله- مرحله آمادگی: قسمت اول
زمانی كه یك رخداد كشف می­شود، تصمیم گیری عجولانه در مورد آن موثر و كارآ نخواهد بود. با مدون كردن سیاست­ها، روال­ها و توافق­های مناسب، احتمال انجام اشتباهات فاجعه آمیز به حد...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0
مدیریت رخداد در شش مرحله- مقدمه
مدیریت رخداد بسیار شبیه به اورژانس پزشكی است. در این وضعیت، فرد كمك رسان تحت فشار قرار داشته و اشتباهات وی می­توانند بسیار گران تمام شوند. در اختیار داشتن یك روال ساده و از...(ادامه)
تاریخ: 1390/05/19        توسط: مدیر ارشد    نظرات: 0